Säännöt

Osallistuminen ja materiaalit

1.1. Kilpailuun voi osallistua vain ennen julkaisemattomalla kappaleella. Kappaletta ei ole saanut myöskään esittää missään julkisesti aikaisemmin.

1.2. Valmiit esityskelpoiset kappaleet tulee lähettää 22.8.2021 mennessä tuomariston kuultavaksi. Kilpailuun hyväksytään ainoastaan määräaikana saapuneet, näiden sääntöjen mukaiset esityskelpoiset kappaleet.

1.3. Valmiit kappaleet toimitetaan mp3 versioina osoitteeseen syksynsavel@alfatv.fi

Mukaan tulee liittää kappaleen tekijätiedot, esittäjä ja valokuva esiintyjästä/esiintyjäryhmästä

1.4.  Esiintyjät voivat olla mukana useammassa kappaleessa yhtyeen rivijäsenenä. Kappaleiden tekijät (säveltäjät, sanoittajat, sovittajat) voivat osallistua kilpailuun useammalla kappaleella.

1.5. Solistin tai yhtyeen, joka esittää kilpailuun lähetetyn kappaleen, tulee olla sen lopullinen esittäjä.

1.6. Kilpailuun lähetettyjä kappaleita tai muita materiaaleja ei palauteta, eikä AlfaTV tai kilpailun yhteistyökumppani maksa niistä korvauksia tai vastaa sellaisista kuluista ja palkkioista, jotka aiheutuvat kilpailuun lähetetyn materiaalin tuotannosta.

1.7. AlfaTV:llä ja kilpailun yhteistyökumppaneilla on rajoittamaton oikeus esittää kilpailuun lähetettyjä kappaleita ja muita materiaaleja kaikilla tavoilla, alustoilla ja muissa julkaisuissa välitystavasta riippumatta ilman alueellista tai ajallista rajoitusta ja korvausta. Esittämisestä maksetaan normaalit Teosto ja Gramex -korvaukset.

 

  1. Kilpailuprosessi

2.1. AlfaTV:n nimeämä asiantuntijaraati valitsee jatkoon pääsevät kilpailijat (esiintyjä + kappale) kaikkien kilpailuun lähetettyjen kappaleiden joukosta.

2.2. AlfaTV pidättää itselleen oikeuden päättää kilpailijoiden valintatavasta. Tehdyistä päätöksistä ei voi valittaa.

2.3. Voittajan valinta tapahtuu lokakuussa 2021 järjestettävissä Syksyn Sävel-ohjelmissa, joka välitetään AlfaTV -kanavalla sekä mahdollisten yhteistyökumppaneiden medioissa. Äänestystulos ratkaistaan tuomariston äänillä ja yleisöäänestyksellä.

2.4. Mikäli yleisöäänestys teknisen tai muun syyn takia epäonnistuu, voittajan päättää AlfaTV:n nimeämä asiantuntijaraati.

2.5. Kilpailijat eivät saa kertoa julkisuuteen AlfaTV:n määrittelemistä kilpailuprosessin eri vaiheista, tuloksista tms. ennen AlfaTV:n antamaa kirjallista lupaa.

 

  1. Yleiset säännöt

 

3.1. Kappaleen kesto saa olla korkeintaan neljä (4) minuuttia.

3.2. TV-esiintymisissä kilpailijoiden lavaesityksessä voi olla enintään viisi henkilöä.

3.3. Kappaleen esityskieli saa olla suomi tai ruotsi. Kappaleiden tekijöiden- ja esittäjien kansallisuutta ei rajata.

3.4. Kaikki kilpailun esiintymiset tapahtuvat singbackina instrumentaalitaustojen kanssa. Taustat on toimitettava AlfaTV:lle myöhemmin ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

3.5. Jatkoon valittujen kappaleiden lopullisen version kilpailija tuottaa itsenäisesti määräaikaan mennessä. Kilpailija tai hänen edustajansa vastaa siitä, että versio on teknisesti esityskelpoinen. Mikäli joku kolmas osapuoli esittää jälkikäteen uusista esitystaustoista ja/tai lauletuista versioista AlfaTV:lle lisävaatimuksia, vastaa niistä äänitteen tuottaja.

3.6. Kappaleiden säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien osalta AlfaTV raportoi esityksensä Teostolle, joka hoitaa korvaukset kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Kilpailijoiden on itse tehtävä kappaleestaan teosilmoitus Teostolle tai valitsemalleen musiikin tekijänoikeusjärjestölle.

3.7. AlfaTV tarjoaa kilpailutapahtumissa normaalit kampaus- ja meikkauspalvelut. AlfaTV ei maksa korvauksia muille kilpailuesityksen suunnitteluun ja valmisteluun osallistuville kilpailijoiden avustajille tai muille taustahenkilöille, eikä korvaa kilpailutapahtumiin hankituista esiintymisasuista, erikoiskampauksista, rekvisiitasta tai rekvisiitan kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia. Kilpailija saa käyttää omia avustajiaan, mutta AlfaTV ei korvaa heidän kulujaan tai palkkioitaan. TV-studiolla toimivien esiintyjien ja heidän avustajiensa on toimittava tarkasti annettujen aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti.

3.8. Kilpailuun lähetettyjä sävellyksiä tai sanoituksia ei saa esittää julkisesti eikä julkaista kaupallisesti tai ei-kaupallisesti (nuotti, äänilevy, kasetti, CD, DVD, elokuva, video, radio, televisio, internet, mobiili, on demand, tms.) ennen kuin AlfaTV antaa kirjallisen luvan julkaisuun. Jatkoon valittuja kappaleita ei saa esittää julkisesti eikä julkaista kaupallisesti tai ei-kaupallisesti ennen kuin kilpailuun valitut kappaleet ovat ensiesitetty AlfaTV:ssä tai sen valitseman yhteistyökumppanin toimesta.

3.9. Semifinaaliin ja finaaliin valittujen kappaleiden esittäjien (solisti(t), bändi(t), taustalaulajat ja muut esiintyjät) on sitouduttava olemaan käytettävissä harjoituksia, esiintymisiä ja markkinointia varten myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina koko kilpailun ajan.

3.10. Kappaleiden esittäjät, säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja tuottajat hyväksyvät osallistuessaan kilpailun säännöt ja sitoutuvat niihin.

3.11. Kappaleen lähettäjä vahvistaa että hänellä on täydet oikeudet antaa kappale kilpailun käyttöön näiden sääntöjen mukaisesti.

 

Palkinnot:

AlfaTV ja MagnumLive toteuttavat yhteistyössä voittajalle konsertin, joka taltioidaan AlfaTV:ssä 2021 aikana ja esitetään voittajan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.


Ilmoittautumiseen vaaditaan digitaalisessa muodossa:

–   Demokappale. Tiedostomuoto: mp3

–   julkaisukelpoinen bio kilpailijasta (solist(e)ista ja/tai yhtyeestä) sisältäen kilpailijan mahdolliset Instagram-, Twitter -, Facebook-, verkkosivu- tms. linkit.

–   Kappaleen sanat. (.doc, .pdf tai .rtf)

–   Valtuutus. (.doc, .pdf tai .rtf)

 

Kilpailuaikataulu:

Kilpailun julkistus 11.5.2021

Kilpailukappaleiden toimitus 22.8.2021 mennessä

Semifinaali 1.   2.10.2021 klo 21

Semifinaali 2.   9.10.2021 klo 21  

Finaali
Suora lähetys 16.10.2021 klo 21

 

Lisätiedot:

Taiteellinen johtaja:
Timo Suomi
timo.suomi@alfatv.fi
040 537 6280

Tuottaja:
Arsi Liimatainen
arsi.liimatainen@alfatv.fi
050 435 0270

Viestintäpäällikkö:
Elisabet Saranpää
elisabet.saranpaa@alfatv.fi
050 475 1800